Wstępny Harmonogram Zawodów

Do 15 X 2017 – zgłoszenie liczby drużyn (i opiekunów)

15 X 2017 - informacja o liczbie przyjętych drużyn

Do 20 X 2017 – imienne zgłoszenie członków drużyn

Do 20 X 2017 – dokonanie wpłaty za uczestnictwo w zawodach

Czwartek, 26 X 2017

 • Przyjazd

Piątek, 27 X 2017

 • 8.15 : 9.45 – Rejestracja

 • 10.00 – Uroczystość otwarcia (s. 25)

 • 10.15 – Wykłady przedstawicieli sponsorów (s. 25)

  • 10.15 : 10.40 – PKO BP - Krzysztof Kuzara, dyrektor Biura Rozwoju Oprogramowania - "Czy bank to już firma IT?"

  • 10:40 : 11:05 – IT Kontrakt - Łukasz Olbromski - "Historia znikających danych"

  • 11:05 : 11:30 – Nokia - Miłosz Warzecha - "Inspirujący wstęp do metaprogramowania"

  • 11.30 : 11.45 – Przerwa

  • 11:45 : 12:10 – Facebook - Simon Whitaker - Engineering manager, Source Control - "Merge or Rebase? Source Control at Facebook. Developer Workflows to Unleash Maximum Productivity"

  • 12:10 : 12:35 – Ten Square Games - Janusz Dziemidowicz - "Jak (nie) używać narzędzi kryptograficznych"

 • 13.00 : 14.30 – Obiad (parter IIUWr)

 • 14.30 : 14.55 – Zasady organizacji zawodów, sprawy techniczne (s. 25)

 • 15.15 : 17.00 – Zawody próbne (pracownie, Ip. IIUWr)

 • 17:00 : 18.00 – Możliwość spotkania z przedstawicielami sponsorów (hall, parter IIUWr)

 • 18:00 – Kolacja (I p. IIUWr)

Sobota, 28 X 2017

 • 8.30 – Przyjazd zespołów

 • 8.45 – Last minute announcements

 • 9.30 : 14.30 – Zawody (pracownie, Ip. IIUWr)

 • 14.30 : 16.00 – Czas wolny

 • 16.00 : 17.00 – Omówienie zadań (s. 25)

 • 17.00 – Uroczystość zakończenia (s. 25)

 • 18.00 – Pizza Party (Ip. IIUWr)