Miejsce Zawodów

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
Wrocław