Wstępny Harmonogram Zawodów

Do 15 X 2018 – zgłoszenie liczby drużyn (i opiekunów)

15 X 2018 - informacja o liczbie przyjętych drużyn

Do 20 X 2018 – imienne zgłoszenie członków drużyn

Do 20 X 2018 – dokonanie wpłaty za uczestnictwo w zawodach

Czwartek, 25 X 2018

 • Przyjazd

Piątek, 26 X 2018

 • 8.15 : 9.45 – Rejestracja

 • 10.00 – Uroczystość otwarcia (s. 25)

 • 10.15 – Wykłady przedstawicieli sponsorów (s. 25)

  • 10.15 : 10.35 – PKO BP - TBA

  • 10:35 : 10:55 – IT Kontrakt - "Z niczego, do użytecznych danych"

  • 10:55 : 11:15 – Google - "Kubernetes Demo"

  • 11:15 : 11:35 – Nokia - "Różnice pomiędzy 4G i 5G"

  • 11.35 : 11.45 – Przerwa

  • 11:45 : 12:05 – Facebook - "Social Hash"

  • 12:05 : 12:25 – PPG - "Programowanie funkcyjne (roboczy)"

  • 12:25 : 12:45 – Axit - "In the world full of bugs explore like Bear Grylls"

  • 12:45 : 13:05 – Ten Square Games - "Szyfrowanie w przeglądarkach internetowych"

 • 13.05 : 14.30 – Obiad (parter II UWr)

 • 14.30 : 14.55 – Zasady organizacji zawodów, sprawy techniczne (s. 25)

 • 15.15 : 17.00 – Zawody próbne (pracownie, I p. II UWr)

 • 17:00 : 18.00 – Możliwość spotkania z przedstawicielami sponsorów (hall, parter II UWr)

 • 18:00 – Kolacja (I p. II UWr)

Sobota, 27 X 2018

 • 8.30 – Przyjazd zespołów

 • 8.45 – Last minute announcements

 • 9.30 : 14.30 – Zawody (pracownie, I p. II UWr)

 • 14.30 : 16.00 – Czas wolny

 • 16.00 : 17.00 – Omówienie zadań (s. 25)

 • 17.00 – Uroczystość zakończenia (s. 25)

 • 18.00 – Pizza Party (I p. II UWr)