Kontakt

Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym
Instytut Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

email: amppz@cs.uni.wroc.pl